СПАРТАК ВАРНА обяви датата и часа на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, това е ДНЕВНИЯ РЕД: ….

Марката Спартак Варна обяви датата и часа на Извънредно общо събрание. Дневният ред е от 5 точки. Извънредното общо събрание на Спартак 1918 е насрочено за 5 декември (вторник) от 18 часа в Юнашкия салон, на бул. „Христо Ботев” №1. То бе свикано на заседание на УС от членовете му Атанас Атанасов, Илко Станчев, Благой Калфов (председател), Димитър Василев (Трендафилов) и Иван Тодоров. В качеството си на председател на УС Благой Калфов спази процедурата и залепи писмена покана за свикване на Извънредно Общо събрание на Спартак 1918 в присъствието на…

Read More