Новият кмет на Варна не уважи избирателите на стария кмет, на церемонията 110-години Сдружение спортни клубове Черно море! За легитимация на миналото, на шоуто присъства кметът Кирил Йорданов!

Новият кмет на Варна не уважи избирателите на стария кмет на церемонията 110-години Сдружение спортни клубове Черно море! За легитимация на миналото на шоуто присъства бившият кмет Кирил Йорданов! Поздравления за организаторите за сценария. Наградени бяха всички участници на олимпиади на сдружение Черно море. Отделено беше заслужено внимание на всеки един спорт в сдружението. Десетката за 2023 година остана в сянкта на 110-годишнината. Присъстващите научиха например, че спортната гимнастика е тръгнала от Варна през 1889 г. Не, няма грешка 1889 г. През 2024 година единствено този спорт може да прати…

Read More