ВК „Варна ДКС“ стартира работата по проект „Спорт за децата в риск“

През месец март т.г. в Дворец на културата и спорта ЕАД, волейболен клуб „Варна ДКС“ стартира работата по проект „Спорт за децата в риск“, финансиран от Министерство на младежта и спорта. Проектът ще се изпълнява с деца от клуба и деца от „Комплекс за социални услуги за деца и младежи“- Варна. Проектът ще помогне за създаването на условия за провеждане на занимания по волейбол за деца в риск, с цел тяхната адаптация и интеграция към обществото. Изпълнението на проекта цели да се повиши физическата активност на децата и да се…

Read More