Кой не се страхува във Варна? Да застанеш с лицето си пред проблемите

Има ли хора във Варна, които могат да застанат с лицата и имената си, заявявайки: “Нас ни ни е страх”? През последните политически кампании се нагледахме на множество листи и лозунги без лица и личности, които реално носят със себе си идеи, умения и възможности. Основните водачи спуснаха от София своето верую и личностите, които избрахме оставаха скрити и почти никому неизвестни. Една от партиите обаче направи сериозно впечатление във Варна. По пример на един от нейните лидери – Кирил Петков, хората, които имат заявка, че носят промяната във Варна,…

Read More