УС на ТД “Родни балкани“ свиква Общо събрание на 24.04.2024

УС на ТД“Родни балкани“ свиква Общо събрание на 24.04.2024 год. от 18.30 часа в офиса на дружеството с дневен ред:

Приемане Отчета за работата на УС през 2023 год.
Приемане Отчета за работата на КС през 2024 год.
Приемане Бюджета за 2024 год.
Избор на членове на УС.
Избор на Председател.
Избор на КС.
Избор на делегат за ОС на БТС.
Изменение Устава на Сдружение „Туристическо дружество “Родни балкани““.
Разни.

От Управителния съвет
на ТД “Родни балкани“
Варна

Related posts