СПАРТАК ВАРНА обяви датата и часа на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, това е ДНЕВНИЯ РЕД: ….

Марката Спартак Варна обяви датата и часа на Извънредно общо събрание. Дневният ред еот 5 точки.
Извънредното общо събрание на Спартак 1918 е насрочено за 5 декември (вторник) от 18 часа в Юнашкия салон, на бул. „Христо Ботев” №1.
То бе свикано на заседание на УС от членовете му Атанас Атанасов, Илко Станчев, Благой Калфов (председател), Димитър Василев (Трендафилов) и Иван Тодоров.
В качеството си на председател на УС Благой Калфов спази процедурата и залепи писмена покана за свикване на Извънредно Общо събрание на Спартак 1918 в присъствието на трима свидетели – самият той, Стефан Калименов и Евгений Балев.
В дневния ред на Извънредното Общо събрание са включени 5 точки:
1. Вземане на решение за приемане на нови членове на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спартак 1918”.
2.

Вземане на решение за избиране на нов Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спартак 1918”, с определяне на неговия брой.
3. Вземане на решение за избиране на председател и заместник-председател на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спартак 1918”.
4. Вземане на решение за избиране на Контролен съвет на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спартак 1918”.
5.Вземане на решение за обсъждане на организационни въпроси.
Снимка Петел

Related posts

Leave a Comment