Сдружение ВК „Варна – ДКС организира безплатни занимания по волейбол по програма на министерството на спорта през цялата 2023 г

Сдружение ВК “Варна-ДКС“ организира безплатни спортни занимания по волейбол по програма на Министерството на младежта и спорта „Спорт за децата в свободното време”.

Целите на проекта са да се създаде мотивация в децата за участие в спортни занимания, да се придобият първоначални знания, умения и навици за практикуване на спорта волейбол, да се формират и усъвършенстват в децата умения за работа в екип, както и да се популяризира самият спорт.

При желание талантливите деца ще бъдат картотекирани в клуба за системни занимания по волейбол.

Тренировките ще се провеждат от квалифицирани треньори в групи от 15 деца три пъти в седмицата – понеделник, сряда и петък.

Лице за контакт Кирил Коцев – 0885 603 369

Related posts