„Родни балкани“ пусна нов маркиран маршрут за туристите във Варна. 15-ти маршрут за който се грижи едно от най-големите дружества в България и първия за последните 5 години.

„Родни балкани“ пусна нов маркиран маршрут за туристите във Варна.15-ти маршрут за който се грижи едно от най-големите дружества в България и първия за последните 5 години.

Началната точка е хижа Черноморец, а крайната е устието на река Камчия. Той ще бъде продължение на маркираните пътеки стигащи до хижата и започващи от последните спирки на автобусите в кв. Аспарухово и кв. Галата.

Проектът носи наименованието „Към сърцето на гората по любима екопътека“ и се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна. Той включва две основни дейности, които обхващат младежи от 15 до 29 годишна възраст:
Първата дейност полага основите по пожарна безопасност, за придобиване на първоначални познания за тяхното предотвратяване, както и способности за правилни действия при възникването им. Дейността ще се осъществи чрез организиране и провеждане на Обучение за „Пожарна безопасност в горите и тяхното опазване“.

Втората дейност предвижда изграждане на екопътека, чрез поставяне на маркировка. Ще се използват два способа – поставяне на трайни туристически маркировки (табели) и чрез лентова маркировка (трилентов знак с боя).

Противопожарното обучение се проведе на 28 август, петък в сградата на ТД „Родни балкани“ на ул. „Иван Драсов“ №11, а в събота беше маркирана 15 километровата пътека. Телефон за информация и бъдещо участие: 0896 688 425.

Досега Туристическо дружество „Родни балкани“ е изградило и се грижи за 14 маршрута, разделени в 3 крайградски зони на град Варна. Общата дължина на маркираните пътеки е 147 километра. Всички те започват от спирка на градския транспорт, което ги прави достъпни за всички. Някои от трасетата са кръгови, а други стигат до друга крайна точка, също с достъп до автобусен транспорт.

В сайта на дружеството www.rodnibalkani.com можете да намерите карта на всички маршрути с техните цветове, както и подробни характеристики на всеки поотделно. Така предварително можете да изберете къде да проведете разходката си, а ако искате да комбинирате части от няколко маршрута.

Възможно е и изтегляне на GPS трак, който можете да заредите във ваше навигационно устройство. Всички тези функционалности дават възможност маршрутите да се използват за велопоходи или трейл рън тренировки.


Related posts