КРАСЕН КРАЛЕВ влезе в УС на Световната антидопингова агенция (WADA)

За мен е изключителна чест, че бях избран за член на Управителния съвет на Световната антидопингова агенция (WADA) с пряко гласуване на заседание на работна група „Спорт“ в Брюксел. Кандидатурата ми беше предпочетена


пред кандидатурата на министъра на културата и спорта на Естония Индрек Саар с 13 на 10 гласа. За първи път в историята си ЕС избира свой представител в борда на WADA чрез пряко гласуване. До гласуване се стигна, след като Обединеното кралство прекрати предсрочно мандата си в Управителния съвет на WADA и не беше постигнато консенсусно съгласие за кандидатурата в триото на настоящото Председателство на Съвета на ЕС (Естония, България, Австрия).
Благодаря на всички, които препоръчаха кандидатурата ми и

направиха възможно избирането ми.

Related posts

Leave a Comment