ДОМУСА взема СПАРТАК Варна, защото Инжстрой върна днес на ОБЩИНАТА имотите в спортния комплекс Спартак. Цялото ОБРЪЩЕНИЕ на ИНЖСТРОЙ: ….

Домуса взема Спартак Варна, защото Инжстрой върна днес на Общината имотите в спортния комплекс Спартак. Преди дни Домусчиев призна в интервю, че е готов и има желание да вземе Спартак Варна, защото имал доста излишни футболисти.
Цялото ОБРЪЩЕНИЕ на ИНЖСТРОЙ:


До
МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ГРАД ВАРНА

Уважаеми журналисти,
Уважаеми съграждани,

Изразяваме възмущение от изкуствено създаденото обществено напрежение около „СПОРТЕН КОМПЛЕКС“ СПАРТАК““ АД и ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК, което ни възпрепятства да реализараме дългосрочния проект по предмета на дeйността и целите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС“ СПАРТАК““АД. Забелязват се и опити за внасяне на политически елемент в кампанията срещу нас, а „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД не желая да участва в политизирането на юридически и икономически казуси.
Акционерното дружество „СПОРТЕН КОМПЛЕКС“ СПАРТАК““ е създадено през 2006 г., като „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД и „СТИЛИ РОУД“ ЕООД не са учасвали в този проект. В дружеството Община Варна е апортирала недвижими имоти с обща площ от 56 дка, сгради и съоръжения.
До 2010 г. „СПОРТЕН КОМПЛЕКС“ СПАРТАК““ АД няма дейност, но вече има дългове в размер над 1 600 000 лв., включително и като гарант на ФК „СПАРТАК“.
За да се спасят имотите, апортирани от Община Варна в „СПОРТЕН КОМПЛЕКС“ СПАРТАК““ АД, „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД и

„СТИЛИ РОУД“ ЕООД платиха дълговете на дружеството и изкупиха акциите от предишните акционери. Започна активно изграждане, координиране и подобряване на експлоатацията на спортната инфраструктура.
Общественото напрежение и проблемите, свързани с нездравата неудовлетвореност на група хора от реформите в „СПОРТЕН КОМПЛЕКС“ СПАРТАК““ АД и около ФК „СПАРТАК“, доведе до решение „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, като мажоритатарен акционер в „СПОРТЕН КОМПЛЕКС“ СПАРТАК““ АД, да предложи на Общинския съвет – Варна и Община Варна, с изрично писмо от 18 юли 2014 г. да се изкупят акциите на „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД от Община Варна, за да може Общината да придобие пълната и изключителна собственост върху имотите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС“ СПАРТАК““ АД и да ги използва и развива по начин, какъвто сметне за уместен.
Днес „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД предлага на Общински съвет – Варна и Община Варна


да се върнат в собственост на Общината СТАДИОН „СПАРТАК“ и прилежащите му спортни съоръжения.
„ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД и „СТИЛИ РОУД“ ЕООД, като акционери в „СПОРТЕН КОМПЛЕКС“ СПАРТАК““ АД, са готови на спешни действия с цел решаване на проблема, независимо от финансовите негативи, които дружествата като инвеститори може да получат.

гр.Варна С уважение,
25.10.2017 г Акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД:
„ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД и „СТИЛИ РОУД“ ЕООД

Related posts

Leave a Comment