ГЛОБА. Баскетболният Черно море Тича отнесе 2000 лв глоба, заради удар след мач в ДВОРЕЦА на ВАРНА по съдията от бившия баскетболист на отбора ….

Глоба.

Баскетболният Черно море Тича отнесе 2000 лева защото бившият вече баскетболист Деян Иванов ударил съдията Мартин Хорозов.

Инцидентът е станал по време на домакинството на варненци на Черноморец преди седмица.

Това става ясно след поредното заседание на Дисциплинарно-административния съвет към Националната баскетболна лига.

Решенията на ДАС за мача във Варна:

На заседание, проведено на 02.12.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада и рапорта за инциденти на г-нВладимир Атанасов – дежурен представител на БФБ, както и доклада на Мартин Хорозов – старши съдия от среща № 39 между отборите на БК Черно море Тича и БК Черноморец Бургас, проведена на 25.11.2019г. в зала „ДКС – Варна“ в гр. Варна.

Въз основа на докладите и рапорта за инциденти, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, вземайки предвид депозираното от БК Черно море Тича възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

1. Налага на БК Черно море Тича, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл.37, т.3 от ДАП на НБЛ, за дисциплинарно нарушение изразяващо се в нанесен удар на старши съдия Мартин Хорозов от зрител, след края на среща № 39 между БК Черно Море Тича и БК Черноморец Бургас, проведена на 25.11.2019 г. в гр. Варна.

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

Мотиви: Съгласно доклада и рапорта за инциденти на дежурния представител на БФБ, след края на срещата, при излизане от игралното поле до вратата, водеща до съдийската стая, зрител от публиката е нападнал и ударил по таза старши съдията Мартин Хорозов.

Съгласно доклада на последния, ударът, нанесен от нападателя, е бил „агресивен“ и „силно болезнен“, съпроводен от словесна атака, показваща лично отношение и откровена лична недобронамереност.

Рапортът за инциденти на дежурния представител на БФБ, както и докладът на Мартин Хорозов – старши съдия от среща № 39 между отборите на БК Черно море Тича и БК Черноморец Бургас, индивидуализират извършителя на нарушението – г-н Деян Иванов – бивш състезател от НБЛ, необвързан с БК Черно море Тича и пряко незаинтересован от отсъжданията по време на мача.

От доклада на дежурния представител на БФБ става ясно, че организацията на проведената среща № 39 между БК Черно Море Тича и БК Черноморец Бургас е била на много високо ниво, в това число осигурената развлекателна програма по време на прекъсванията, числеността на охраната на събитието, работата на секретарския апарат и т.н. Въпреки гореописаната организация на срещата, в Рапорта за инциденти на дежурния представител на БФБ е отбелязано, че по време на инцидента не е присъствало лице от охранителната фирма, което да успее да възпре инцидента и да овладее зрителя-агресор.

В доклада на Мартин Хорозов – старши съдия от гореописаната среща се сочи за своевременната реакция на управата на БК Черно море Тича в лицето на г-н Саша Топчов, който се е разграничил от действията на зрителя г-н Деян Иванов. Същата реакция е депозирана впоследствие и във формата на официално възражение до ДАС, в което нападението над старши съдията е остро осъдено, а клубът категорично се е разграничил от неправомерното деяние на зрителя.

Предвид всичко гореизложено, отчитайки разпоредбата на чл. 37 от ДАП, която за подобни нарушения предвижда кумулативното налагане на мерките и санкциите, посочени в т.3, отчитайки многобройните смекчаващи вината на БК Черно море Тича обстоятелства и предвид предоставената в чл. 47 , ал. 1 от ДАП оперативна самостоятелност на органа, Дисциплинарно-административния съвет на Националната баскетболна лига не налага наказание принудителна мярка на БК Черно море Тича, а предвидената имуществена санкция налага в по-малък от максимално предвидения размер.

С настоящото решение обаче, ДАС напомня на БК Черно море Тича, черазпоредбата на чл. 36 от ДАП предвижда отговорността за нормалното провеждане на всяка среща при спазване на изискванията и установения ред преди, по време на и след провеждането й да се носи от баскетболния клуб – домакин. Предвид това, при следващо допуснато подобно нарушение на ДАП, предвидените в последния санкции ще бъдат наложени в пълен размер, независимо от смекчаващите обстоятелства.

Related posts