ВК „Варна ДКС“ стартира работата по проект „Спорт за децата в риск“

През месец март т.г. в Дворец на културата и спорта ЕАД, волейболен клуб „Варна ДКС“ стартира работата по проект „Спорт за децата в риск“, финансиран от Министерство на младежта и спорта. Проектът ще се изпълнява с деца от клуба и деца от „Комплекс за социални услуги за деца и младежи“- Варна.

Проектът ще помогне за създаването на условия за провеждане на занимания по волейбол за деца в риск, с цел тяхната адаптация и интеграция към обществото.

Изпълнението на проекта цели да се повиши физическата активност на децата и да се бори с негативните тенденции свързани с начина им на живот.

Включването на децата в риск във волейболни занимания ще ги мотивира позитивно и ще запълни свободното им време с дейности, които ще ги предпазят от вредни навици. Проектът ще даде възможност на децата в риск за възпитание на качества като отговорност, дисциплина чрез полагане на лични усилия.

Чрез провеждане на безплатни тренировки по волейбол за децата в риск се цели тяхното формиране на социални качества, дисциплина и изграждане на положителна нагласа към ангажиране на свободното им време със спорт.

Related posts